Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, zwłaszcza: popularyzacja sztuki filmu animowanego i komiksu, fantastyki, kultury popularnej zachodu oraz szeroko pojętej kultury wschodniej, propagowanie wartości przyjaźni i tolerancji, działanie na rzecz zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym oraz propagowanie postaw świadomego uczestnictwa w działalności społecznej

Twilightmeet

Jedne z największych i najbardziej znanych w Polsce konwentów dla fandomu My Little Pony: Friendship is Magic organizowane od kilku lat w Gdańsku.

Remcon

Organizowany w duchu naszych innych imprez gdański konwent multifandomowy.