Dokumenty

W niniejszej sekcji znaleźć można dokumenty wydane przez Fundację BT, wliczając w to nie tylko statut, ale także wszystkie uchwały odpowiednich organów. Obecnie, na mocy obowiazującego statutu, organem wydającym uchwały pozostaje Rada Fundacji BT. Uchwały posegregowane są według organu wydającego i daty wydania.

Skrót do najważniejszych pozycji: