20 września 2017 r.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Fundatorów przyjęte zostały następujące uchwały:

  • R012017 – W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Fundatorów
  • R022017 – W sprawie wyboru Zarządu Fundacji BT