23 sierpnia 2019 r.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Fundatorów przyjęte zostały następujące uchwały:

  • R012019 – W sprawie odwołania członka Zarządu Fundacji BT
  • R022019 – W sprawie uchwalenia nowego Statutu Fundacji BT