z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Statut przyjęty w dniu 23.08.2019 r. Niniejszy status jest obecnie obowiązującym i wprowadził on zmiany przede wszystkim w kwestii formy i funkcjonowania organów władzy. Rada Fundatorów została zlikwidowana i na jej miejsce powołana została Rada Fundacji BT, która dodatkowo przejęła wszelkie funkcje uchwałodawcze do Zarządu.

Pełna treść statutu