20 września 2017 r.

Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu Fundacji przyjęte zostały następujące uchwały:

  • Z012017 – W sprawie wyboru Prezesa Fundacji BT
  • Z022017 – W sprawie przyjęcia Księgi Identyfikacji Wizualnej