22 października 2017 r.

Podczas trzeciego posiedzenia Zarządu Fundacji przyjęte zostały następujące uchwały: