28 lipca 2018 r.

Podczas siódmego posiedzenia Zarządu Fundacji przyjęte zostały następujące uchwały:

  • Z042018 – W sprawie utworzenia certyfikatu Aktywisty Fundacji BT
  • Z052018 – W sprawie wydarzeń organizowanych przez Fundację BT